Студийни снимки

Студийни снимки Студийни снимки (файл)
 9x13 - 2.00 лв. 6.00 лв.
10x15 - 3.00 лв. над 5бр. - 5.00 лв.
13x18 - 4.00 лв. При закупуване на файл, копирането на хартиен носител е на цената на цифровите снимки
15x21 - 5.00 лв.
20x25 - 6.00 лв.
20x30 - 6.00 лв.
Loading Image