Общи условия

Общи условия за използване на нашата платформа

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Силвена-Русе" ЕООД, гр. Русе, ул. Проф. Асен Златаров №34, ЕИК 201473855 и Посетителите на сайта photo.silvena.net.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване  на сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и нашата платформа, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа  (зареждането) до интернет сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо и/или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.


Услугите на сайта включват:

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Силвена Фото се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Силвена Фото.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форума, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. Не се допуска използването на груб и нецензурен език, както и обиди към трети лица. Силвена Фото не носи отговорност за изразените от Вас мнения и си запазва правото да изтрива коментари съдържащи непристоен език, който е в разногласие с общите условия. Също така Силвена Фото не носи отговорност при обработка на изображения, които са с чужди авторски права, порнографско съдържание или някаква друга форма на нарушаване на общоприетите норми. В тези случаи отговорността е изцяло на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а Силвена Фото е изпълнител на заданието.

III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.IV. Конфиденциалност на личните данни
Силвена Фото е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Силвена Фото се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация или когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Силвена Фото може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Силвена Фото на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Ограничаване на отговорността
Силвена Фото прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Силвена Фото не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Силвена Фото за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Силвена Фото не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Силвена Фото не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Силвена Фото има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация
Силвена Фото си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

Начини на плащане:
- На място в ателие
- Плащане с карта
- Наложен платеж

Отказ от поръчка се приема само ако тя не е преминала в процес на изпълнение. Това се дължи на факта, че продуктите са изработени по поръчка на потребителя или са съобразни с неговите индивидуални изисквания.

Силвена Фото си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Силвена Фото си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените  услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Използване на бисквитки
Приемането на бисквитки не е задължително, за да посетите сайта. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че използването на опцията "Кошница" на сайта и поръчването е възможно само с активирането на бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които идентифицират Вашия компютър на нашия сървър като уникален потребител, когато посещавате определени страници в сайта и те се съхраняват от Вашия интернет браузър на хард диска на компютъра Ви. Бисквитки могат да бъдат използвани за разпознаване на вашия IP адрес, което Ви спестява време, докато сте на сайта или искате да влезете в него. Използваме бисквитки за Ваше удобство (например, за да се помнят автоматично Вашите данни, когато искате да добавите артикул към Вашата „Кошница“ без да се налага отново да въведете Вашия имейл адрес), а не за да получаваме или използваме информация за Вас (например за маркетингови цели). Вашият браузър може да настроен да не приема бисквитки, но това ще ограничи използването Ви на сайта. Моля, доверете ни се, че използването на бисквитки няма странични цели и няма да се сдобиете с вируси. Ако искате да разберете повече информация за бисквитките, отидете на http://www.allaboutcookies.org или за да разберете как да ги деактивирате от във Вашия браузър, отидете на https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.


VIII. Промени
Силвена Фото си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

При възникване на спор, който не може да бъде решен съвместно със "Силвена-Русе" ЕООД, можете да използвате сайта ОРС.

АВТОРСКО ПРАВО

Според Закона за авторското право и сродните му права, авторското право върху снимките направени от управителя или от служители на фирмата, принадлежат на Силвена Русе ЕООД.
Това ни дава правото да използваме снимките, направени по време на вашите фотосесии с рекламна цели и те да бъдат публикувани както в портфолиото ни,
така и в социалните мрежи, но ограничава Вас в използването на снимките с рекламни цели или преотстъпването им на трети лица със същата цел.
Всички такси заплатени преди, по време и след фотосесиите включват само и единствено използването на снимките от ваша страна за лични нужди и споделянето им в социални мрежи, но не с търговска и комерсиална цел!
В случай, че желаете да преотстъпите снимките на трети лица или да ги използвате с рекламна цел, моля да се свържете с мен на +359 897891630, за да договорим условията и допълнителното заплащане.
Авторските права за използване на изображенията с комерсиална цел се откупуват или с пълни права завинаги или с частични права за период от време, но на по-ниска цена. Цената на едно изображение с комерсиална цел зависи от разходите и времето за създаването, качеството (резолюцията), сложността на заснемане, допълнителната обработка, отдалеченост в страната или чужбина, екип - осветители, стилисти и грим, наем на техника и др. Цената се калкулира, като се взима в предвид и приложението на снимките – тиражиране в определен тираж, интернет - таргет групите, към които е насочена, както и целите които преследва. Цени на снимките без откупуване на авторски права позволяват копиране на снимки само за домашни нужди!

© 2024 Силвена Фото® | Всички права запазени

Loading Image